Je ziet hier het profiel van Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert. Met dit profiel laten we zien wie we zijn, wat ons met elkaar verbindt en hoe we als sportvereniging willen overkomen. Het profiel helpt ons om in dit tijdperk van veranderingen bij te blijven, zonder te verstarren en zonder te verslappen. We kijken met een frisse blik naar de wereld om ons heen en overwegen wat er kan en wat er moet. We willen samen verenigen, mét elkaar en vóór elkaar. Dat doen we zonder hiërarchie, maar met enthousiasme en overtuiging.

Profiel JvW

Het profiel is gevisualiseerd in bovenstaande afbeelding. Vijf pijlers in vijf kleurige ronde vormen, ieder met een eigen symbool. Geen standaard cirkels maar een creatieve, beetje eigenzinnige ronde vorm die in beweging is. Waar de pijlers met elkaar in verbinding komen staat ons logo en onze slogan: "Doen, wat je eigenlijk niet durft!". Wil je weten waar de symbolen voor staan, lees dan even verder.

 

Waar wij voor staan

In januari 2018 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van dit profiel en het in beeld brengen van onze waarden en wensen.  Het was meteen duidelijk dat een goede balans tussen Plezier en Prestatie met stip bovenaan staat. Prestatie op ieder niveau en plezier voor alle leeftijden. Dat zijn niet zomaar woorden, dat is al jaren zo en dat voel je als je een onderdeel bent (geweest) van onze vereniging. Het is gewóon geworden en in ons DNA gaan zitten. Dat is vooral een verdienste van de jarenlange trouwe inzet van onze leiding en onze leden. Maar ook bestuur, ouders, sponsors en andere relaties en partners werken daaraan mee.

Plezier en prestatie
Niet ieder mens is hetzelfde en niet iedereen is even sportief of getalenteerd. Dat neemt niet weg dat we er voor iedereen willen zijn. Niemand is bij ons meer of minder dan een ander en iedereen krijgt kansen om iets te leren. Nieuwe leden kunnen bij ons een of meerdere proeflessen nemen zodat zij zeker weten dat ze er zin in hebben.  Wij vinden het fijn als onze leden met zin naar binnen komen en met een lach naar buiten gaan. Waar mogelijk zijn er meerdere groepen op verschillende dagen om een keuze te kunnen maken. We streven naar laagdrempeligheid door de basis contributie betaalbaar te houden en die slechts eenmaal per twee jaar te verhogen met een klein bedrag. Mensen met een kleine beurs kunnen gebruik maken van de stichting Leergeld.
 voor iedereen
Veilig sporten vinden we vanzelfsprekend. Elk lid is automatisch verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Elke leider heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij hebben aandacht voor de bescherming van ieders privacy. Maar we maken een veilig sportklimaat vooral met elkaar.
veilig sporten

Balans en beheersing staan symbool voor hoe we met elkaar om gaan. Wij durven mensen aan te spreken als de grenzen van respect of tolerantie overschreden worden. Dat doen we enkel in een gesprek (niet over de mail), op een positieve manier en constructief zodat we verbonden blijven met elkaar.

 Balans en beheersing
Wij voelen ons maatschappelijk betrokken bij de inwoners van Weert en omgeving en willen graag samen iets betekenen voor elkaar. Waar het kan zullen wij ons gezicht laten zien en een passende bijdrage leveren. Dat doen wij al jaren bij de intocht van sinterklaas waar wij een aantal turnpieten leveren. Andersom zijn wij natuurlijk ook heel erg blij dat de Gemeente Weert en andere partners (top)sport hoog in het vaandel hebben staan.
 samen

Go To Top