vlag hoe het begon

De Rooms-Katholieke Scherm- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert wordt op 17 december 1902 opgericht. Doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van schermen, gymnastiek en aanverwante sporten. Om lid van de vereniging te kunnen worden moeten de leden rooms-katholiek zijn en getuigen van goed godsdienstig en zedelijk gedrag. Het gaat er in het begin nog behoorlijk primitief aan toe. Van sportschoenen hebben slechts weinigen gehoord, laat staan het geld ervoor over om deze aan te schaffen. Veel leden hebben dan ook gewoon hun klompen aan tijdens de repetities.

De vereniging heeft te kampen met de nodige tegenslagen. Daarom wordt in 1908 besloten de repetities van de vereniging te staken. Pas enkele jaren later wordt oefentoestel ‘het paard’ verkocht aan de broeders van het pensionaat Saint Louis en lijkt Jan van Weert ter ziele. Opmerkelijk is dan weer dat na enkele maanden een oproep verschijnt om de vereniging een doorstart te laten maken. Gymnastiekvereniging ‘Jan van Weert’ maakt in de loop der jaren haar opwachting bij heel wat feesten en activiteiten in de stad.

Inmiddels is het aantal verenigingen in Weert flink toegenomen en Jan van Weert heeft op dit moment nog altijd 400 leden. Het jongste lid is 2 jaar oud en het oudste lid heeft een leeftijd van 86 jaar.

Go To Top