Bestuur

Met de ambities van Jan van Weert groeien ook de bestuurstaken. In het huidige bestuur zijn enkele verschuivingen waardoor we voor de navolgende bestuursfuncties nieuwe collega’s zoeken.

Graag komen wij contact met de nieuwe:

-         Secretaris

-         Penningmeester

-         Algemeen bestuurslid (2x)

Door een vergroting van het bestuur kunnen we ervoor zorgen dat de taken beter verdeeld worden en alle bestuursleden minder tijd kwijt zijn met hun bestuurstaken. Dit zal het voor iedereen prettiger maken. Daarnaast zijn we als vereniging slagvaardiger en minder kwetsbaar.

Vele handen maken tenslotte licht(er) werk!

Graag komen wij in aanraking met geïnteresseerden. In een persoonlijk gesprek zullen we ieders mogelijkheden en wensen uitgebreid bespreken. Iedereen die geregeld tijd wil maken voor onze mooie club nodigen wij van harte uit te reageren op deze oproep.

Graag tot snel!

Go To Top