Commissieleden

Om de slagkracht van het bestuur verder te vergroten en gedetailleerde te kunnen werken wordt een structuur van commissies opgezet.

Deze commissies houden zich bezig met verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan:

-         PR & Communicatie

-         Sponsoring

-         Lief & Leed

-         Wedstrijdzaken

-         Personeel

-         Ontwikkeling & Beleid

Deze commissies houden zich bezig met de uitwerking van onderwerpen die vanuit het bestuur worden aangereikt. Daarnaast adviseert en informeert men het bestuur en voorziet met haar van alle relevante informatie.

Commissies komen in de regel 4 tot 8 keer per jaar bij elkaar (al gelang de noodzaak) en opereren in de regel zelfstandig onder supervisie van een verantwoordelijk bestuurslid of afgevaardigde van het bestuur.

Go To Top